Sosyal Risk Durumlarında Danışmanlık İhtiyaç Envanteri Geliştirilmesi Projesi 

 

 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürüttüğümüz "Sosyal Risk Durumlarında Danışmanlık İhtiyaç Envanteri Geliştirilmesi Projesi" başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sosyo-ekonomik risk altında yaşayan grupların ihtiyaç duydukları danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda alanda çalışan STK temsilcileri, kamu kurumları ve akademisyenlerin görüşleri alınarak, kadın ve çocuklara hakları ve yararlanabilecekleri hizmetler konusunda sunulacak danışmanlık hizmetlerine yönelik bir ihtiyaç envanteri hazırlanmıştır. 

 

Uluslararası Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı 

 

 

 

Derneğimiz, 23-24 Mart 2012 tarihlerinde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek - II: İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet(ler)" Konferansı'nı destekleyen kurumlar arasındadır.

 

 

 

 

 

«Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.»