Çalışma Alanlarımız 

 

 

 

 

 

Kişi ve kuruluşlara hakları ve hak arama yöntemleri ile ilgili yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri vermek;

Yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti vermek üzere birimler/ofisler oluşturmak;

Haklar ve hak arama yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yürütmek;

Eğitimler, seminerler, paneller, atölye çalışmaları düzenlemek ve düzenlenen bu tür çalışmalara katılmak; 

Alan çalışanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla desteklemek ve bu amaçla eğitim çalışmaları yapmak, mesleklerini yerine getirirken kullanabilecekleri materyaller üretmek, çoğaltmak ve dağıtmak;

Araştırma yapmak ve raporlandırmak; 

Politika ve stratejiler geliştirmek, politika geliştirme süreçlerine dahil olmak, geliştirilen politikalar ile ilgili savunu çalışmaları yapmak.

 

 

 

«Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.»