Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği


Ceza İnfaz Sürecinde Çocuk Mahpuslara Yönelik Kötü Muamelenin Etkili Soruşturulması ve Kovuşturulmasına İlişkin Kontrol Soruları ve Göstergeler

 

 

           ..........      ..........        
           
İndirmek için tıklayınız.   Click here  to download.   Bilgi merkezine ulaşmak için tıklayınız. 

 

"Çocuğa Özgü Yargılamaların İzlenmesi" Projesi'nin ilk aşamasında cezaların infazına ilişkin davalar ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, adli süreçte çalışan farklı disiplinlerden meslek elemanlarının rollerini desteklemek üzere tutukevi ve cezaevi gibi özgürlüğün kısıtlandığı kurumlarda bulunan çocuklara yönelik kötü muamele ve işkence iddialarının araştırılmasına dair izleme, soruşturma, kovuşturma ve savunma faaliyetlerinde kullanılabilecek bir kontrol listesi oluşturmaktır. 

Çalışma sonunda 2 bölümden oluşan bir yayın hazırlanmıştır:

 1. İlk kısımda ceza infaz kurumlarında meydana gelen işkence ve kötü muamele iddiaları ile ilgili çalışmalarda yol gösterici olabilecek kontrol listeleri yer almaktadır.
 2. İkinci kısımda ise, bu listelerden yararlanarak bir davanın değerlendirilmesine ilişkin bir rapor bulunmaktadır.

Kontrol listeleri ve göstergeler delillere göre 10 başlık altında hazırlanmıştır: 

 1. Kurum çalışanlarının eğitimleri ve yeterliliklerine dair deliller
 2. Çocuklara sağlanan psiko-sosyal destek kapsamında oluşturulan raporlar ve kayıtlar
 3. Üst araması işlemine dair deliller
 4. Zor kullanma yetkisinin kullanılmasına ilişkin deliller
 5. Disiplin tedbir ve cezalarına ilişkin uygulamalara dair deliller
 6. Kurum içi şikayet mekanizmasından sağlanabilecek deliller
 7. Tıbbi deliller
 8. Olay yeri inceleme bulguları ve tutanakları
 9. Kamera kayıtları
 10. Beyan delili

Her bölüm altında 7 başlık bulunmaktadır:

 1. Uluslararası standartlar
 2. Açıklama
 3. Genel olarak bilgi sahibi olunması gerekenler
 4. Kontrol soruları
 5. Yan deliller
 6. Göstergeler
 7. Dipnotlar

Çalışma kapsamında ayrıca yararlanılan kaynakların tamamını içeren bir bilgi merkezi oluşturulmuştur. 

 

 


 

Bu web sayfası, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinden yalnızca Hümanist Grup sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.