Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği


Çocuğa Özgü Yargılamaların İzlenmesi

 

"Çocuğa Özgü Yargılamaların İzlenmesi" Projesi, çocuk adalet sisteminin çocuk dostu adalet ilkeleri doğrultusunda işlemesine katkıda bulunmak amacıyla Etkiniz AB Programı kapsamında yürütülmektedir. 

Proje kapsamında çocuğa özgü yargılamaları ilgilendiren 4 dava türüne ilişkin izleme, soruşturma, kovuşturma ve savunma faaliyetlerinde kullanılabilecek kontrol listeleri oluşturulması hedeflenmiş, Mart 2021 itibariyle ilk dava türüne dair çalışma tamamlanmıştır:  

 


 

Bu web sayfası, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinden yalnızca Hümanist Grup sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.