Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği


Çalışma Alanlarımız

 

  • Kişi ve kuruluşlara hakları ve hak arama yöntemleri ile ilgili yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri vermek.
  • Yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti vermek üzere birimler/ofisler oluşturmak.
  • Haklar ve hak arama yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yürütmek.
  • Eğitimler, seminerler, paneller, atölye çalışmaları düzenlemek ve düzenlenen bu tür çalışmalara katılmak.
  • Alan çalışanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla desteklemek ve bu amaçla eğitim çalışmaları yapmak, mesleklerini yerine getirirken kullanabilecekleri materyaller üretmek, çoğaltmak ve dağıtmak.
  • Araştırma yapmak ve raporlandırmak.
  • Politika ve stratejiler geliştirmek, politika geliştirme süreçlerine dahil olmak, geliştirilen politikalar ile ilgili savunu çalışmaları yapmak.