Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği

Yürüttüğümüz Çalışmalar

Çocuğa Özgü Yargılamaların İzlenmesi

"Çocuğa Özgü Yargılamaların İzlenmesi" Projesi, çocuk adalet sisteminin çocuk dostu adalet ilkeleri doğrultusunda işlemesine katkıda bulunmak amacıyla Etkiniz AB Programı kapsamında yürütülmektedir.

Danışma

Sivil Düşün AB Programı kapsamında, çocuğa yönelik istismarın önlenmesi ve istismar durumunda çocukların korunması konularında ihtiyaç duyulabilecek bilgileri içeren DANIŞMA sitesi oluşturulmuştur.

Danışmanlık İhtiyaç Envanteri

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen "Sosyal Risk Durumlarında Danışmanlık İhtiyaç Envanteri Geliştirilmesi" Projesi kapsamında, sosyo-ekonomik risk altında yaşayan grupların danışmanlık ve yönlendirme ihtiyaçlarına dair bir envanter oluşturulmuştur.